Murrelektronik

Energieverzorging

nov 30, 2016

MICO PRO: Maximale modulaire opbouw van de stroombewaking

Mico Pro is het nieuwe en innovatieve stroombewakingssysteem van Murrelektronik. Dankzij de modulaire opbouw is het systeem nauwkeurig op de gevraagde toepassing af te stemmen. Dit levert een bijzonder gunstig kosten-bateneffect op. Bovendien kunt u het systeem heel flexibel inzetten en neemt het bijzonder weinig ruimte in. De gepatenteerde uitschakelkarakteristiek zorgt ervoor dat uw machine optimaal inzetbaar blijft. Bijkomend voordeel: een geïntegreerd concept voor de potentiaalverdeling dat tot significante vermindering van de bedrading wir-war in de schakelkast leidt.


Stroomvoorzieningssystemen vormen het hart van machines en installaties. Ze zorgen voor de benodigde energie en mogen daarom in geen geval onderbroken worden als gevolg van overstroom of kortsluiting, omdat dit kan leiden tot: uitval van machines, productie en hoge kosten. De stroomverzorging moet absoluut betrouwbaar zijn.

Mico Pro van Murrelektronik staat garant voor een betrouwbare stroomvoorziening. Dit intelligente systeem van Murrelektronik zorgt voor een consequente beveiliging van alle last- en stuurstromen en herkent tijdig kritische momenten. Mico Pro signaleert grensbelastingen en schakelt betroffen kanalen doelgericht af, om een algehele stroomuitval te voorkomen en op die manier een zo hoog mogelijke inzet van de machines te garanderen. De gepatenteerde uitsckakelkarateristiek werkt volgens het principe ‘zo laat als mogelijk, zo vroeg als noodzakelijk’. Hierbij herkent Mico Pro ook ‘sporadische fouten’, bijvoorbeeld wanneer een leidingbreuk in een kabelrups zich alleen voordoet als deze onder een bepaalde hoek wordt gebogen. Mico Pro herkent capacitieve verbruikers en start deze gecontroleerd op.

Modulaire opbouw met een ruimtebesparende werking

Mico Pro is een modulair systeem voor bedrijfsspanningen van 12- en 24-VDC. Voor de betreffende applicatie worden de juiste componenten geselecteerd uit talrijke Mico-Pro-modules. Deze worden met behulp van een powermodule tot een gesloten systeem geïnstalleerd zonder dat daar gereedschap voor nodig is. Hierbij kunt u kiezen tussen één, twee of vier uitgangskanalen, die een breedte hebben van respectievelijk slechts 8, 12 of 24 millimeter – en dat levert een aanzienlijke ruimtebesparing op. Als u bijvoorbeeld uitgaat van een achtkanaalssysteem, dan is in dit geval tot maar liefst 65 procent minder ruimte nodig vergeleken met de traditionele automaten. Dit percentage neemt nog toe naarmate er meer kanalen worden gebruikt.

Bij de zogeheten Fix-modules zijn standaard vaste waardes voor de uitschakelstromen ingesteld van 2, 4, 6, 8, 10 en 16 A, waarmee een manipulatieveilige oplossing wordt geboden. Bij de zogeheten Flex-modules kan de uitschakelstroom met druktoetsen worden ingesteld van 1 tot 10 A, respectievelijk 11 tot 20 A. Hierdoor is een grotere flexibiliteit mogelijk (bijvoorbeeld voor machine- en installatiebouwers met optiemanagement), en reduceert tegelijk het aantal varianten. Op deze manier kan voor elke toepassing een op maat gemaakte Mico Pro worden geconfigureerd. Het systeem is altijd en in elk opzicht flexibel. Wanneer een afzonderlijke module dient te worden verwisseld, bijvoorbeeld omdat voor een nieuwe machinecomponent een andere stroombehoefte nodig is, dan vindt dit in korte tijd plaats zonder afzonderlijke installatie. Dit zorgt voor een gunstige kosten-batenverhouding.

Significante vereenvoudiging van de bedrading in de schakelkast

Mico Pro beschikt over een geïntegreerde potentiaalverdeler voor +24 (respectievelijk +12) en 0V, waarmee de bedrading in de schakelkast significant eenvoudiger wordt. Elk kanaal heeft aansluitmogelijkheden voor +24 V en 0V. Externe 0V-klemmen zijn daardoor niet langer nodig, het nulpotentiaal kan direct via de Mico Pro worden aangesloten. Dit zorgt voor een overzichtelijke installatie en een aanzienlijk lagere bedradingtijd. Bovendien leidt het tot meer ruimte in de schakelkast en zorgt het uiteindelijk voor lagere kosten. Met extra potentiaalverdelers kunnen per Mico-kanaal maximaal 2 x 12 potentialen worden aangesloten.

Praktisch in gebruik

Het innovatieve brugsysteem, waarmee de afzonderlijke componenten verbonden worden tot een gesloten systeem, kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Door met een gewone zijkniptang twee geleiders precies op de juiste lengte te knippen en deze met één handeling in de daarvoor bestemde opening te steken, is het systeem – dat ontworpen is voor een totale stroom van maximaal 40 A – al klaar voor gebruik. De signaaloverdracht voor diagnose- en besturingssignalen verloopt via aan de zijkant geïntegreerde veercontacten. Omdat alle in- en uitgangen van het systeem zijn uitgerust met push-in-veerkrachtklemmen, kunnen de afzonderlijke leidingen worden bedraad zonder gereedschap te hoeven gebruiken. Dat zorgt niet alleen voor een snelle montage, maar ook dat er geen onderhoudsperiode tijdens het bedrijf hoeft te worden ingelast. De voorzijde van Mico Pro wordt op geen enkel moment aan het gezicht onttrokken door kabels of leidingen, zodat de operator de aanduidingen en status van de led’s in één oogopslag kan aflezen.

Diagnose ter plaatse of via de besturing

Mico Pro is ruim voorzien van diagnosefuncties. Elk kanaal heeft een statusled die de actuele bedrijfstoestand weergeeft. Bovendien kunnen digitale meldsignalen aan de besturing worden doorgegeven. De powermodule van Mico Pro beschikt over een verzameldiagnose aan voor de hele systeemeenheid, de instelbare Flex-modules leveren daarnaast kanaalspecifieke diagnosemeldingen.

Voor de status-led geldt dat deze continu groen oplicht zolang alles in orde is. Wordt 90 procent van de ingestelde of vooraf bepaalde aanspreekstroom bereikt, dan signaleert de led door groen te gaan knipperen dat de grenswaarde bereikt is (‘90 procent - voorwaarschuwing’). Dit kan het geval zijn als er nieuwe verbruikers worden aangesloten of als het stroomverbruik van reeds aangesloten verbruikers toeneemt, bijvoorbeeld als gevolg van slijtage. Bij ingebruikname van de installatie kan de voorwaarschuwing helpen een verkeerd geïnstalleerd stroomcircuit te signaleren. In zo’n geval geeft de Mico Pro een digitale melding door.

Als de aanspreekstroom wordt overschreden, schakelt Mico Pro het betreffende kanaal onmiddellijk en doelgericht af. De status led knippert rood, en ook in dit geval wordt er een melding aan de besturing verzonden. De operator kan het kanaal opnieuw activeren door ter plaatse op de Mico Pro een toets in te drukken of door op afstand via de besturing een vrijgave signaal te geven. Bij onderhoudswerkzaamheden kan een kanaal ook handmatig worden uitgeschakeld. De status led blijft dan rood branden en de mogelijkheid het kanaal op afstand weer in te schakelen wordt tijdelijk ongedaan gemaakt.

Geïntegreerde schakelfunctie

Door de kanaalspecifieke schakelfunctie via een PLC-signaal is het bij de “Flex-modules” mogelijk om delen van de installatie in- of uit te schakelen. Hierbij kunnen zowel korte schakelfrequenties (tot 10 Hz) als langere periodes worden gerealiseerd, bijvoorbeeld om bepaalde delen van de machine in  ruststand te zetten als ze niet hoeven te produceren. De led van het betreffende kanaal brandt tijdens zo’n periode oranje.

Mico Pro kan gecascadeerd worden opgebouwd. Dat wil zeggen dat u aan een Mico-kanaal met een aanspreekstroom van meer dan 10 A nog een ander Mico-Pro-station kunt aansluiten. Zijn alle kanalen daarvan voorzien van een aanspreekstroom van maximaal 10 A, dan is volledige selectiviteit gegarandeerd en worden ook hier alleen die kanalen uitgeschakeld die getroffen worden door een overbelasting of kortsluiting. Dit levert vooral bij toepassingen met een decentraal schakelkastsysteem een aanzienlijk kosten- en installatievoordeel op, alleen al omdat er geen aparte netvoedingen nodig zijn.

Praktische functies in detail

  • Mico Pro beveiligt kanaalstromen tot 20 A in een modulair systeem – een innovatie op het gebied van modulaire stroombeveiligingssystemen
  • Optimale codeer mogelijkheden voor overzicht in de schakelkast
  • Tip-aansluiting voor het meten van diagnose- en meldsignalen en voor de uitgangen
  • Niet-vlugtige foutopslag: ideaal om storingen op te sporen na opnieuw inschakelen van de spanning
  • Hoge inschakelcapaciteiten tot 30 mF per kanaal, ook bij volledige belasting
  • Werking ook mogelijk met 5A-netvoedingen – tot dusver was 10 A nodig
  • Minimale interne weerstand, vrijwel geen verliesvermogen
  • Temperatuuronafhankelijk
  • Vertraagde inschakeling van de afzonderlijke kanalen bij ‘meerkanaalsmodules’ waardoor piekstromen worden voorkomen